ACADEMIA ROMÂNĂ - SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Academia Romana

Seminarul Național de Nanoștiință și Nanotehnologie (SNN)

Ediția a 18-a

s
 

SNN 2019

A 18-a ediție a Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie (SNN) se va desfășura la Iași, în zilele de 24 și 25 octombrie 2019

Ediția a 18-a a Seminarului (SNN 2019) se va desfășura la Iași, în zilele de 24 și 25 octombrie 2019, în organizarea Comisiei de Știința și Tehnologia Microsistemelor a Academiei Române (http://www.link2nano.ro/acad/), la sediul Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni (ICMPP) al Academiei Române, www.icmpp.ro.

Nou! Informatii despre transport și cazare la Iași apar aici.

Programul final al Seminarului apare aici.
Cei interesaţi de conţinutul lucrărilor pot găsi aici rezumatele acestora, pe o versiune anterioară a programului.

Lucrări selectate la ediția SNN 2019 vor fi publicate in extenso într-un volum în limba engleză din seria Micro- and Nanoengineering, a Editura Academiei Române), serie accesibilă on-line la adresa www.link2nano.ro/acad/mne.

Detalii privind organizarea locală (locul de desfășurare, transport local, posibilități de cazare) vor fi afișate după data de 20 septembrie 2019.

Nou! Seminarul se va desfășura la sediul Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni".

Înregistrarea participanților. Participanții la eveniment, inclusiv autorii care prezintă lucrări, sunt rugați să completeze formularul de înregistrare.

Numele și afilierea celor înregistrați vor fi afișate într-o listă de participanți.

Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS) http://www.link2nano.ro/acad/