ACADEMIA ROMÂNĂ - SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Academia Romana

Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS)

Comisiei de Știința și Tehnologia Microsistemelor

Seminarul Național de Nanoștiință și Nanotehnologie (SNN)

Ediția a 18-a a Seminarului (SNN 2019) se va desfășura la Iași, la data de 24 octombrie 2019, cu sprijinul Filialei Iași a Academiei Române, în organizarea Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni (ICMPP) al Academiei Române, www.icmpp.ro. Este vorba de o ediție cu sesiuni pur științifice, pe modelul  ediției SNN 2017 (a se vedea pagina de web https://www.romnet.net/nano/SNN2017/). Lucrări selectate la ediția 2017 au fost publicate într-un volum în limba engleză (Nr. 26 din seria Micro- and Nanoengineering, Editura Academiei Române), serie accesibilă on-line la adresa www.link2nano.ro/acad/mne (ceea ce se intenționează și în cadrul ediției SNN 2019).

La momentul potrivit, Academia Română va face anunțuri detaliate legate de SNN 2019. Pentru moment va invităm să urmariți site-ul www.euronanoforum2019.eu cu informații legate de evenimentul de mare amploare EuroNanoForum 2019, organizat la București, in intervalul 12-14 iunie 2019, de către INCD Microtehnologie (IMT București).

Repere istorice legate de SNN

·         Organizarea Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie a fost una din inițiativele Comisiei de Știința și Tehnologia Microsistemelor (acad. Dan Dascălu), înființată în 1998.

·         Primul seminar contorizat în seria SNN, dedicat micro- și nanotehnologiilor, a avut loc ăn Aula Academiei Române (februarie 2000) la numai câteva zile de la lansarea în SUA a National Nanotechnology Initiative (NNI). După un al doilea seminar, în 1991, în cadrul primului primului Plan Național CDI a apărut  (1991) programul de Materiale noi, micro- și nanotehnologii (MATNANTECH).

·         Edițiile succesive ale PNCDI au avut un caracter diferit, având fie un profil strict științific (cu publicarea unor lucrări selectate în volume apărute în seria Micro- and Nanoengineering (Editura Academiei Române, v. mai sus), fie un caracter de informare sau dezbatere, adesea în strânsă legătură cu programele europene, așa cum au fost de pildă edițiile din 2016 (v. https://www.romnet.net/nano/SNN2016/) și respectiv 2018 (v. https://www.romnet.net/nano/SNN2018/).

·         Primele 17 ediții au fost organizate sub egida Academiei Române de către INCD Microtehnologie (IMT București), v. www.imt.ro. Între 2002 și 2017 a existat o legătură oficializată între cele două instituții, Centrul de Nanotehnologii din IMT București funcționând sub egida Academiei Române.