ACADEMIA ROMÂNĂ - SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Academia Romana

Cum participăm la noua revoluție digitală?

Dezbaterea

Impactul sistemelor „ciber-fizice” asupra societății și industriei

ASTEGI
 

Domenii de competență? Aplicarea în industrie? Priorități naționale?

Aula Academia Române, 20 februarie 2020, ora 10

Nou! După 1martie 2020. Informații postate după eveniment (comunicările prezentate, rezumate ale dezbaterii de la masa rotundă, concluzii, alte informații legate de domeniu) pot fi accesate aici.

Ce sunt sistemele „ciber-fizice” și care este rolul lor în noua revoluție digitală? Aceste sisteme (denumite în original Cyber-Physical Systems, CPS) asigură cuplarea directă a tehnicii digitale la realitatea fizică și sunt vitale pentru numeroase domenii, dar în mod deosebit pentru noua revoluție industrială (Industry 4.0). Mai mult despre CPS puteți afla de aici.

Cum sunt abordate CPS în SUA și în UE? Problematica CPS este abordată în SUA la nivel guvernamental. Termenul de Cyber-Physical Systems (CPS) este mai rar folosit în Europa, dar au apărut activități specifice în Horizon 2020, iar problematica CPS este strâns legată de noul program CDI al UE (Horizon Europe, 2021-2027). Detalii suplimentare apar aici.

Scopul evenimentului. Ne propunem o abordare strategică, punându-ne întrebări de genul: Care sunt domeniile de competență (cercetare și inovare) în care se poate afirma România în contextul sistemelor ciber-fizice? Care sunt domeniile de aplicație pe care le putem întrevedea? Cum poate fi facilitată dezvoltarea domeniului? Primele răspunsuri la aceste întrebări apar deja aici.

Pregătirea evenimentului. Un grup de lucru face demersuri de pregătire a evenimentului și de antrenare în dezbatere a unor actori relevanți, inclusiv a unor instituții care pot deveni co-organizatori. Apel. Dacă sunteți interesat, puteți participa și Dumneavoastră la pregătire. Adresa de contact este dan.dascalu@link2nano.ro. Cele mai importante informații de pe acest „șantier” vor apare, aici.

EVENIMENTUL PROPRIU-ZIS

Anunțul evenimentului este afișat pe site-ul Academiei Române, la adresa de aici, precum și pe site-ul MarketWatch la adresa de aici.

Invitația la eveniment. Este accesibilă aici.

Nou! Programul final al evenimentului este afișat aici.

Materiale pregătite pentru eveniment.
Material privind aplicatiile in industrie, elaborat de Prof. Theodor Borangiu, disponibil aici.
Descrierea Hub-urilor de inovare (versiune 9.01.2020), elaborată de Prof. Gabriel Dima, accesibila aici.

Alte materiale de interes.
Andreas Wild Integrated electronics as strategic basis of ICT, disponibil aici.
Mihai Datcu, CEOspaceTech, The National Competence Center for Smart Sensors and Big Data, disponibil aici.
Bianca Muntean, Transilvania IT Cluster, accesibil aici.
Dan Dascălu Un model de institut tehnologic, accesibil aici.
Debutul seriei de articole Tehnologia electronică în noua eră digitală, care apare în revista Academica în cursul anului 2020 poate fi consultat aici.

Înscriere pentru informare și participare la eveniment. Formularul este accesibil aici.

Noutăți legate de finanțarea cu fonduri europene

Alte informații de interes

Organizatori. Evenimentul a fost inițiat de Academia Română, pe linia Manifestului pentru adaptarea la era digitală (v. https://acad.ro/mediaAR/com2019/c1016-ManifestEraDigitala.htm) și este organizat de:

·         Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS) (http://www.link2nano.ro/acad/), Secția de Știința și Tehnologia Informației a Academiei Române (www.acad.ro).

·         Asociația pentru Tehnologii Generice și Industriale, ASTEGI (www.astegi.ro)

Co-organizatori. În ordine alfabetică, la data de 10 februarie 2020:

Partener Media. Market Watch. Intelligent management http://www.marketwatch.ro/

Market Watch. Intelligent management