ACADEMIA ROMÂNĂ - SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Academia Romana

Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS) - http://www.link2nano.ro/acad/

Comisia de ?tiin?a ?i Tehnologia Micro-Sistemelor (STMS)
IMT

Eveniment organizat în parteneriat cu
IMT București și ASTEGI

ASTEGI

 

 

Semicentenarul cercetării românești în micro-nanoelectronică

și perspectiva de evoluție a domeniului

Simpozion organizat de Academia Română

19 septembrie 2019, orele 9-13.30

Aula Bibliotecii Academiei Române

PROGRAM

 

Cuvânt de deschidere din partea conducerii Academiei Române - Acad. Ioan Dumitrache, Secretar General

 

Partea I-a Pagini din istoria activităților CDI din istoria domeniului de dispozitive semiconductoare, micro- și nanoelectronică (moderatori Andreas Wild, Dan Dascălu)

INVITAT SPECIAL Florin Gh. Filip "Formarea Secției de "Știința si tehnologia informației"; contribuția oamenilor de știință din domeniul microelectronicii"

Marius Bâzu "ICCE, un institut national 'avant la lettre'"

Petru Dan IPRS Băneasa - o poveste de succes a ecosistemului învățământ-cercetare-producție

Dan Dascălu, Raluca Muller Reinventarea unui domeniu - Institutul National de Microtehnologie în primele două decenii de activitate (1996-2016)”

Claudius Dan "Micro și nano-electronica la ETTI/UPB"

Cornel Stănescu, Experiența unui proiectant de circuite integrate in Romania (1984-2019)”.

 

Partea II-a Perspective de dezvoltare a domeniului - spre o strategie la nivel național (moderatori Dan Dascălu, Andreas Wild)

Gheorghe M. Ștefan, „Arhitectura sistemelor de decizie și acțiune bine temperate de binomul Artificial Intelligence & Blockchain”

Mihai Datcu Tehnologia spațială - o schimbare de paradigmă

Mircea Dragoman Nanoelectronica bazată pe materiale cu grosime atomică

Alexandru Muller, Alexandra Nicoloiu Noi direcții de cercetare legate de quantum computing în IMT București

Andreas Wild „Electronica integrată ca fundament strategic al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”

 

MASA ROTUNDĂ
Premize ale dezvoltării unei strategii a domeniului de micro-nanoelectronică

Nou:
Propunerile dezbătute la masa rotundă
(Dan Dascalu)
Concluziile mesei rotunde (Andreas Wild, înregistrare audio)

Pagina principală | Invitație