ACADEMIA ROMÂNĂ - SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Academia Romana

Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS) - http://www.link2nano.ro/acad/

Comisia de ?tiin?a ?i Tehnologia Micro-Sistemelor (STMS)
IMT

Eveniment organizat în parteneriat cu
IMT București și ASTEGI

ASTEGI

 

 

MASA ROTUNDĂ

Premize ale dezvoltării unei strategii a domeniului de micro-nanoelectronică

(parte a II-a a simpozionului din 19 septembrie, după ora 12)

Participanți anunțați până în prezent

Dr. Andreas Wild, Acad. Dan Dascălu, Prof. dr. ing. Cristian Negrescu

Dr. Raluca Muller, Dr. ing. Petru Dan, Dr. ing. Traian Vișan, Dr. Daniel Lăpădatu

Va fi prezentat și dezbătut un material sintetic privind oportunitatea dezvoltării unei strategii în domeniu (2021-2027, corelare cu Planul Național CDI și finanțările europene). La dezbatere pot lua parte (în afara celor deja menționați mai sus) și alți participanți la eveniment.

Dr. Andreas Wild va susține în Simpozion comunicarea „Electronica integrată ca fundament strategic al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” (v. rezumatul în program) care se constituie într-un excelent preambul al Mesei Rotunde.

Acad. Dan Dascălu va deschide discuțiile vorbind despre contextul în care se poate elabora o strategie dedicată dezvoltării tehnologiei electronice pe plan național (2021-2027, un nou PNCDI, Horizon Europe și finanțarea prin fonduri structurale, insistând asupra unor premize favorabile, cum ar fi (a) momentul de schimbare în tehnologie care creează noi oportunități pentru cercetători, dar și pentru firmele inovative, (b) colaborarea europeană și în particular finanțarea prin fonduri structurale. Se pot face referi la contextul favorabil al elaborării și derulării al PNCDI II (2007-2013).

Prof. Dr. ing. Cristian Negrescu, Decanul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) a Universității Politehnica din București.

Dr. Raluca Muller, Directorul științific al IMT București, este și directorul proiectului TGE-PLAT, prin care  institutul acordă servicii tehnologice și asistență în activități CD pentru firme).

Dr. Ing. Petru Dan, cu o bogată experiență managerială pe plan național și internațional poate relua în intervenția sa la Masa Rotundă ideea importanței ecosistemului  educație – cercetare – producție (rezumatul comunicării prezentate anterior apare în program

Dr. Ing. Traian Vișan,  Infineon Technologies Romania

Dr. Daniel Lăpădatu, Alfa Rom Consulting S.R.L., Romania

Invitație | Program