ACADEMIA ROMÂNĂ - SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Academia Romana

Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS) - http://www.link2nano.ro/acad/

Comisia de ?tiin?a ?i Tehnologia Micro-Sistemelor (STMS)
IMT

Eveniment organizat în parteneriat cu
IMT București și ASTEGI

ASTEGI

 

INVITAȚIE

La o dezbatere privind viitorul unui domeniu de înaltă tehnologie - de la microsenzori la sisteme ciber-fizice, esențiale pentru noua revoluție industrială

(a se vedea pagina de web a evenimentului http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/)

Stimați colegi, specialiști din diverse domenii de activitate,

Vă invităm să participați la Simpozionul Semicentenarul cercetării românești în micro-nanoelectronică și perspectiva de evoluție a domeniului. Manifestarea va avea loc în Aula Bibliotecii Academiei Române la data de 19 septembrie 2019 (orele 9-13.30). Vom avea ocazia de a rememora împreună succese în domeniu, obținute de diverse echipe în epoci diferite și vom dezbate aspecte importante legate de viitorul în România al unui domeniu care a evoluat extrem de mult în ultima jumătate de secol, contribuind la modificări profunde ale tehnologiei, economiei, societății.

Anul apariției primei entități de cercetare in domeniu la noi în țară (CCPCE, 1969) a fost și anul în care primii oameni au ajuns pe Lună (misiunea Apollo 11, SUA), succes la care a contribuit esențial tehnologia electronică, bazată pe primele circuite integrate cu siliciu. În următorii 15 ani, România deși cu resurse limitate și inevitabile decalaje a reușit să urmărească tendințele pe plan mondial în tehnologia siliciului, inaugurând (1984) cu ajutorul institutului de profil (ICCE, provenit din CCPCE) o fabrică de microelectronică. În prima parte a acestui eveniment, scurte prezentări vor reliefa rolul de pionierat jucat de ICCE, preluarea ștafetei de către IMT (care a fuzionat cu ICCE in 1996), activități de cercetare - dezvoltare în IPRS -Băneasa, angrenarea inginerilor în proiectarea de circuite integrate (care se fabrică de data aceasta în afara țării) și implicarea în domeniu a cadrelor didactice din catedra (departamentul) de specialitate al Politehnicii din București.

Partea a doua a simpozionului va încerca să promoveze o dezbatere privind viitorul domeniului în România. Deși a suferit modificări profunde (în primul rând prin dispariția fabricației de dispozitive semiconductoare și circuite integrate), micro- și nanoelectronica continuă să prezinte interes prin activitatea unor companii multinaționale (cum ar fi Infineon Technologies - leader mondial în electronica auto), dar și prin activitățile INCD-Microtehnologie (IMT București), cu o participare remarcabilă în programele europene, inclusiv în cercetare avansată (Future and Emerging Technologies, FET). Deși pare complet nerealist să vorbești de nanoelectronică în România, în condițiile în care până și UE este timorată de investițiile uriașe ale Chinei în această tehnologie, vorbitorii vor atrage atenția asupra modificărilor calitative care au început deja să se producă și care relevă noi oportunități. Tehnologia bazată pe construcția a miliarde de tranzistoare într-un chip (așchie) de siliciu începe să-și arate limitele, în condițiile în care valul digitalizării (culegere, prelucrare și transmitere de informație) cuprinde până și cele mai neînsemnate obiecte. Aceasta înseamnă că activitățile de cercetare-dezvoltare se extind pe un front foarte larg, de la realizarea de dispozitive bazate pe noi efecte fizice pentru continuarea procesului de miniaturizare și creștere a complexității componentelor de bază (procesoare, memorii etc.) din sistemele digitale, până la realizarea de microtraductori extrem de diverși și ieftini, care să asigure cuplarea tehnicii digitale la sistemele tehnice și naturale, așa numitele Cyber-Physical Systems (CPS). Tehnica digitală de procesare și transmitere a informației legată de CPS reclamă și ea schimbări în arhitectura hardware și sistemele software, dar revoluția așteptată (inclusiv in industrie) va fi profundă.

Credem că România poate să contribuie la progresul Cyber-Physical Systems, mizând pe competențele din micro-nanotehnologie și materiale avansate, în realizarea de microsenzori și proiectarea circuitelor integrate, în arhitectura procesoarelor și inteligență artificială. Tehnicile nucleară și spațială, precum și industria auto pot fi domenii de aplicație de considerabil interes pentru țara noastră. În această direcție acționează grupul de strategie al Comisiei STMS, precum și specialiștii din asociația ASTEGI (www.astegi.ro). În conturarea unei strategii a domeniului contăm pe implicarea unor companii importante care activează în România, dar și pe IMM-inovative. Actorii publici și cei privați trebuie să colaboreze pe scară largă în ecosisteme de inovare. Finanțarea acestor ecosisteme prin mari proiecte din programul de fonduri structurale 2021-2027 ar permite o interacțiune rapidă și eficientă între actorii interesați de progresul cercetării, dar și de aplicarea imediată a acesteia prin inovare.

Programul preliminar al manifestării și formularul de înscriere pentru participare sunt deja disponibile la adresa http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/. Participanții la simpozion, dacă doresc, pot obține un exemplar gratuit al volumului de istorie Școala românească de micro- și nanoelectronică (apărut în Editura Academiei, 2018).

Informații suplimentare despre acest eveniment, despre al doilea Forum de nanoelectronică care va fi organizat de Academia Română în 2020 și despre alte activități de interes puteți obține prin Buletinul informativ ASTEGI, completând adresa Dv. de e-mail pe pagina http://astegi.ro/e-news.html (vă abonați fără nici o obligație, vă puteți dezabona oricând).

Vă așteptăm la Simpozion. Nu uitați să vă înscrieți și chiar să difuzați această invitație și altor specialiști care ar putea fi interesați.

Vă mulțumim pentru atenție

Acad. Dan Dascălu,

Președintele Comisiei STMS

30 august 2019

Pagina principală | Program