ACADEMIA ROMÂNĂ - SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Academia Romana

Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS) - http://www.link2nano.ro/acad/

Comisia de ?tiin?a ?i Tehnologia Micro-Sistemelor (STMS)
IMT

Eveniment organizat în parteneriat cu
IMT București și ASTEGI

ASTEGI

 

Semicentenarul cercetării românești în micro-nanoelectronică
și perspectiva de evoluție a domeniului

19 septembrie 2019, ora 9

Aula Bibliotecii Academiei Române

Pagina principală | Participanţi înscrişi până în prezent