ACADEMIA ROMÂNĂ - SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Academia Romana

Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS) - http://www.link2nano.ro/acad/

Comisia de ?tiin?a ?i Tehnologia Micro-Sistemelor (STMS)
IMT

Eveniment organizat în parteneriat cu
IMT București și ASTEGI

ASTEGI

 

Materiale documentare legate de tematica Simpozionului
Semicentenarul cercetării românești în micro-nanoelectronică și perspectiva de evoluție a domeniului

(Academia Română, 19 septembrie 2019)

În 2018, Editura Academiei Române a publicat (supliment la seria Civilizația Românească) volumul „Școala românească de micro-și nanoelectronică” (SRMNE, coord. Dan Dascălu). O versiune în limba engleză este în pregătire și părți din aceasta sunt disponibile la adresa http://www.link2nano.ro/acad/RSMNE/. În contextul acestui simpozion remarcăm două documente care pot fi găsite aici și anume: (a) Capitolul de istorie a ICCE (Marius Bâzu), la http://www.link2nano.ro/acad/RSMNE/Capitol%204_Cercetarea_domenii%20de%20nisa%20(engl).pdf și (b) Nota biografică a Dr. Andreas Wild (fost CEO al ENIAC/ECSEL) care apare la http://www.link2nano.ro/acad/RSMNE/AndreasWild_en.pdf. Remarcăm și prezența capitolului dedicat electronicii nucleare (domeniu important de aplicație al componentelor electronice), redactat de către Gheorghe Pascovici (care nu poate participa din păcate la Simpozionul din 19 septembrie 2019).

O versiune prescurtată a volumului de mai sus a apărut ca un capitol al lucrării „Știința și tehnologia informației în România” (coordonator Florin Gheorghe Filip) a apărut în 2018 în Editura Academiei, ca vol.12 al seriei Civilizația Românească. Acest capitol de Microelectronică (Dan Dascălu) este accesibil la adresa https://www.link2nano.ro/acad/FRMNE/docs/Micro-nanoelectronica_Dan_Dascalu_FINAL_7.03.2018.pdf. Capitolul menționat (ca și  „Școala românească de micro-și nanoelectronică”, SRMNE) se referă pe scurt și la activitățile din industrie și din Facultatea de Electronică și Telecomunicații a Politehnicii bucureștene.

O comunicare semnată de Dan Dascălu și Marius Bâzu despre evoluția ICCE și IMT București a fost prezentată în ședința din 28 martie 2019 a Diviziei de Istorie a Tehnicii din CRIFST (Academia Română) și este accesibilă la adresa http://www.link2nano.ro/50micro/.

Articole semnate de Dan Dascălu privind apariția, evoluția și performanțele IMT București au fost publicate în Academica (v. https://acad.ro/academica2002/pag_academica.htm, revista Academiei Române) și anume O sămânță care a rodit (2017, accesibil aici), A 40-a ediție a Conferinței Anuale de Semiconductori, CAS (2017,accesibil aici) și O fereastră spre viitor (2018, poate fi găsit aici). Menționăm și un articol scris pentru altă revistă a Academiei, Noema (în limba engleză, în curs de apariție, accesibil aici). În fine, un text detaliat scris de Dan Dascălu despre IMT (în calitate de fost Director general al acestui institut este accesibil la adresa http://www.link2nano.ro/retroIMT/.

O pereche de articole, anume Dan Dascălu Dimensiunea românească a cercetării științifice europene în nanoelectronică și Andreas Wild Perspective ale renașterii industriei nanoelectronice în România a fost publicată de Academica în numărul aprilie-mai din 2019 și poate fi accesată aici. Pe aceeași temă, Andreas Wild a postat capitolul 10 din versiunea în limba engleză a SRMNE, v.  https://www.link2nano.ro/acad/FRMNE/docs/Chapter_10_en.pdf

Recomandăm o serie de articole apărute recent în revista Market Watch, astfel.

Dan Dascălu prezintă importanța tehnologiilor cheie susținute prin programele CDI  europene, v. http://www.marketwatch.ro/articol/16380/Tehnologiile_generice_si_industriale_in_context_european_si_national/

Dan Dascălu despre dificultățile de a asimila și a ține pasul cu dezvoltările produse de revoluția ICT v. http://www.marketwatch.ro/articol/16453/Revolutia_ICT_un_val_prea_mare_pentru_omenire/ și în particular de sistemele ciber fizice, v. http://www.marketwatch.ro/articol/16489/Sistemele_ciber-fizice_In_centrul_unei_furtuni_tehnologice_perfecte/. În ambele articole se fac referiri la eforturile de a coagula o strategie națională în domeniu.

Dan Dascălu și Andreas Wild comentează situația nanoelectronicii europene (cf. ECSEL-JU, 2019), v. http://www.marketwatch.ro/articol/16554/Simpozionul_ECSEL_JU_platforma_de_interactiune_si_sursa_de_idei_pentru_ecosistemul_european_de_cercetare_si_inovare/

Informații privind evoluția nanoelectronicii în Europa și respectiv în Statele Unite ale Americii au fost publicate de Andreas Wild pe pagina https://www.link2nano.ro/acad/FRMNE/informations.html

NOTA FINALA Aceasta colecție de informații poate fi completată la sugestia vizitatorilor paginii (trimiteți mesaje la dan.dascalu@link2nano.ro, cu Cc la webmaster@link2nano.ro). Mulțumim!

 

Invitație | Program