ACADEMIA ROMÂNĂ - SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Academia Romana

Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS) - http://www.link2nano.ro/acad/

Comisia de ?tiin?a ?i Tehnologia Micro-Sistemelor (STMS)
IMT

Eveniment organizat în parteneriat cu
IMT București și ASTEGI

ASTEGI

 

Semicentenarul cercetării românești în micro-nanoelectronică
și perspectiva de evoluție a domeniului

Simpozion organizat în ziua de 19 septembrie 2019 (orele 9-13.30)

Aula Bibliotecii Academiei Române

(intrare directă și parcare prin Bv. Dacia)

Simpozionul a fost anunțat public din data de 2 august 2019 (anunțul inițial este accesibil aici). Ulterior a fost lansată și o invitație de participare, care poate fi consultată aici). Manifestarea folosește prilejul semicentenarului  cercetării românești instituționalizate în domeniul dispozitive semiconductoare, micro- și nanoelectronică, pentru a examina stadiul cercetării românești și perspectiva de aplicare a acesteia în contextul actualelor progrese ale tehnologiei digitale, responsabilă printre altele și de noua revoluție industrială (Industry 4.0). 

Programul de comunicări științifice este afișat aici. De la titlurile scrise în bold aveți și link-uri la rezumatele comunicărilor respective. Simpozionul se încheie cu o masă rotundă. Pentru moment, se explică aici cum este organizată aceasta parte a evenimentului, dar ulterior vor fi afișate și concluziile dezbaterii.

Nou! Înregistrarea participanților se face începand cu ora 8.30. Deschiderea lucrărilor are loc la ora 9.00.

Evenimentul este conceput în contextul efortului de a reactualiza o strategie a domeniului, o etapă între Forumul Românii în Micro- și Nanoelectronică (Academia Română, 6-7 noiembrie 2019), care a demonstrat că în țară există competențe active în domeniu (v. https://www.link2nano.ro/acad/FRMNE/past-activities/38-forum-romanians-micro-nanoelectronics.html) și A doua ediție a Forumului (anticipată pentru 15-17 iunie 2020), la care români din țară și din diasporă își propun să dezbată aspecte concrete ale strategiei. Simpozionul a fost catalizat și de activitatea grupului de reflecție pe problemele impactului tehnologiilor informaționale asupra societății, activitate coordonată de către acad. Ioan Dumitrache, Secretar General al Academiei Române, care va rosti de altfel cuvântul de deschidere al evenimentului din 19 septembrie 2019. Comisia STMS și asociația ASTEGI (www.astegi.ro), organizatori ai acestui eveniment, au preluat din discuțiile grupului de reflecție conceptul de cyber-physical systems, ca unul dintre posibilele ținte ale unei orientări mai ample ale cercetării la nivel național.

Sunt invitați să participe la Simpozionul din 19 septembrie 2019 toți cei interesați de tehnologia electronică, de evoluția și perspectivele de aplicare a acesteia în industria automobilului, tehnica nucleară sau spațială și alte domenii de posibil interes pentru România. Este vorba de specialiști din diverse generații, din universități, organizații de cercetare sau firme.

Nou! Anunț special pentru IMM-uri, a se vedea aici.

Informații legate de acest eveniment, evoluția eforturilor legate de strategie și alte evenimente de interes din țară și din străinătate sunt difuzate periodic prin intermediul buletinului electronic http://astegi.ro/e-news.html la care vă puteți abona (și ulterior dezabona) fără obligații.

În fine, accesul la alte informații de interes în context va fi posibil aici.

 

Invitație | Program | Masa rotundă | Afișul simpozionului