ACADEMIA ROMÂNĂ - SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Academia Romana

Activități desfășurate de către membrii
Comisiei de Știința și Tehnologia Microsistemelor
(STMS),


sub coordonarea Secției de Știința si Tehnologia Informației
(www.acad.ro/sectii/sectia14_informatica/sti_membri.htm)
a Academiei Române (www.acad.ro)

cu suportul Asociației pentru Tehnologii Generice și Industriale (ASTEGI), www.astegi.ro

Comisia de ?tiin?a ?i Tehnologia Micro-Sistemelor (STMS)
 

·         Activitatea de ansamblu a Comisiei STMS, apare la www.link2nano.ro/acad/STMS/

- Activități speciale legate de Tehnologiile Generice Esențiale (TGE) apar la adresa www.link2nano.ro/acad/TGE/

·         Activitatea grupului de lucru lărgit Forumul Românii în Micro - și Nanoelectronică (FRMNE) apare pe pagina (în limba engleză) www.link2nano.ro/acad/FRMNE/

·         Activitatea legată de Seminarul Național de Nanoștiință și Nanotehnologie este vizibilă la adresa www.link2nano.ro/acad/SNN/

·         Seria de volume Micro- and Nanoengineering (care apare în Editura Academiei, în limba engleză) este accesibilă on-line la adresa http://www.link2nano.ro/acad/mne/

Informație suplimentară:
·         Unii membri ai Comisiei STMS fac parte din Comitetul Editorial al revistei Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST), publicație a Academiei Române în care apar și articole din domeniul de activitate al Comisiei STMS. Revista (în limba engleză) este accesibilă on-line la adresa www.romjist.ro

See the English version at www.link2nano.ro/acad/engl.php