ACADEMIA ROMÂNĂ - SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Academia Romana

Activități desfășurate de către membrii
Comisiei de Știința și Tehnologia Microsistemelor
(STMS),


sub coordonarea Secției de Știința si Tehnologia Informației
(www.acad.ro/sectii/sectia14_informatica/sti_membri.htm)
a Academiei Române (www.acad.ro)

cu suportul Asociației pentru Tehnologii Generice și Industriale (ASTEGI), www.astegi.ro

Comisia de ?tiin?a ?i Tehnologia Micro-Sistemelor (STMS)
Lista membrilor Comisiei este accesibilă aici.

·         Activitatea de ansamblu a Comisiei STMS, apare la www.link2nano.ro/acad/STMS/

- Activități speciale legate de Tehnologiile Generice Esențiale (TGE) apar la adresa www.link2nano.ro/acad/TGE/

·         Activitatea grupului de lucru lărgit Forumul Românii în Micro - și Nanoelectronică (FRMNE) apare pe pagina (în limba engleză) www.link2nano.ro/acad/FRMNE/

·         Activitatea legată de Seminarul Național de Nanoștiință și Nanotehnologie este vizibilă la adresa www.link2nano.ro/acad/SNN/

·         Seria de volume Micro- and Nanoengineering (care apare în Editura Academiei, în limba engleză) este accesibilă on-line la adresa http://www.link2nano.ro/acad/mne/

Informație suplimentară:
·         Unii membri ai Comisiei STMS fac parte din Comitetul Editorial al revistei Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST), publicație a Academiei Române în care apar și articole din domeniul de activitate al Comisiei STMS. Revista (în limba engleză) este accesibilă on-line la adresa www.romjist.ro

         Nou! Unii membri ai Comisiei STMS colaborează la pregatirea volumului Romanian School of Micro- and NanoElectronics (RSMNE), iar primele capitole sunt deja accesibile aici. Este vorba de versiunea în limba engleză a volumului publicat în 2018 de Editura Academiei:  Școala româneasca de micro- și nanoelectronică.

See the English version at www.link2nano.ro/acad/engl.php

O premieră – 18 noiembrie 2020
SNN 2020: Internaționalizarea unui eveniment desfășurat sub egida Academiei

Nou! O prezentare a Prof. Mihai Datcu, Director al CEOspaceTech, facută în cadrul Scolii Doctorale a Facultații ETTI din UPB (18 septembrie 2020), este intitulată The National Competence Center for Smart Sensors and Big Data. PhD & postdoctoral activities. O puteti vedea aici.

Nou! În cadrul consultării legate de noile Programe Operaționale (2021-2027) organizate de Ministerul Fondurilor Europene (acțiune la care Academia Română este partener), un grup de lucru al Comisiei STMS a pregătit materialele care sunt prezentate aici, precum și pe pe pagina https://acad.ro/comisiiAR/Comisia-STMS/STMS-opiniiPOCIDIF.htm

Punct de vedere al Comisiei despre reforma sistemului CDI
sub forma articolului Regândirea sistemului CDI (în curs de apariție în Market Watch (iulie-august 2020),
este accesibil aici. Versiunea extinsă a articolului este disponibilă aici.

Noi evenimente organizate de către Comisia STMS